Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Kaupan solmiminen

Kaupan solmimisessa on aina käytettävä apuna kokenutta asiantuntijaa. Yrityskaupan kauppasopimus on oikeudellinen asiakirja, joka määrittelee kaupan ehdot. Tämä asiakirja on keskeinen väline kaupan toteuttamisessa ja se tulisi laatia huolellisesti ottaen huomioon molempien osapuolten edut. Tässä on lyhyt otanta siitä, mitä kauppakirjassa yleensä mainitaan:

 • – Osapuolet
 • – Kaupan kohde
 • – Kauppahinta
 • – Edustukset ja takaukset
 • – Ehdot ja ehdollisuudet
 • – Velvoitteet ennen kaupan päätöstä
 • – Sopimuksen voimaantuloaika
 • – Vastuurajoitukset ja vahingonkorvaukset

Kauppasopimuksen liitteet ovat asiakirjoja tai tietoja, jotka liitetään itse kauppasopimukseen, ja ne täydentävät sopimuksen pääsisältöä. Liitteiden tarkoituksena on tarjota yksityiskohtaisempaa tietoa tai lisäehtoja, jotka eivät välttämättä ole sopimuksen päätekstissä. Kauppakirjan liitteenä voivat tapauskohtaisesti olla mm. nämä liitteet:

 • – Omaisuusluettelo
 • – Taloudelliset tiedot
 • Due diligence -raportti
 • – Sopimukset ja sitoumukset
 • – Lakisääteiset asiakirjat
 • – Henkilöstöasiakirjat
 • – Immateriaalioikeudet
 • – Viranomaislupien kopiot

Hyvin tehty sopimus liitteineen auttaa tarkentamaan ja täydentämään suullisesti päätettyjä asioita. On tärkeää, että sopimus ja liitteet laaditaan huolellisesti ja että ne ovat johdonmukaisia ja yhteensopivia keskenään.