Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Miten yritys myydään?

Yrityksen myyminen iso päätös ja on hyvä huomioida, että se ei tapahdu hetkessä. Keskimäärin omistajanvaihdos kestää noin kymmenen kuukautta, mutta monessa tapauksessa se voi kestää jopa vuosia. Siksi on tärkeää lähteä liikkeelle hyvissä ajoin.

Yritys voidaan myydä joko osake- tai liiketoimintakaupalla. Osakekaupassa yrityksen voi myydä kokonaan tai vain osittain. Osakekaupassa yrityksen osakkeet tai yhtiöosuudet ja niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä taloudelliset ja juridiset riskit ja vastuut siirtyvät ostajalle. Yleensä osakekaupassa ostajalle siirtyvät myös kaikki yrityksen koneet ja laitteet, nimi sekä y-tunnus. Yritys siis jatkaa toimintaansa ns. vanhana yrityksenä. Osakekaupassa myyjä maksaa myyntivoitosta aiheutuvat henkilökohtaiset verot.

Liiketoimintakaupassa ostaja ostaa yrityksen liiketoiminnan ja siihen liittyvän omaisuuden, mutta ei osakkeita. Liiketoimintakaupassa myyjänä on yritys. Liiketoimintakaupassa ostaja yleensä perustaa uuden yrityksen ja ostaa vain liiketoiminnan ja siihen liittyvät koneet, kaluston, varastot, tilat ja henkilökunnan. Liiketoimintakaupan sisältö sovitaan aina tapauskohtaisesti.