Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Yrityksen arvo

Yrityksesi arvoon vaikuttavat monet asiat, ja arvonmäärityksessä kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Yrityksen arvoon vaikuttavat muun muassa liiketoiminta, varastot, koneet ja laitteet, henkilökunta ja esimerkiksi immateriaalioikeudet. Tärkein arvoon vaikuttava tekijä on kuitenkin yrityksen tulevaisuudennäkymät.

Yrityksen arvo voidaan määritellä myös sen tuottoarvolla eli sillä, kuinka paljon yritys tulee tuottamaan jatkossa uuden omistajan hallussa, ja sen substanssiarvolla, joka määräytyy yrityksen velattoman omaisuuden perusteella. Arvonmääritys onkin usein ostajakohtaista, ja siihen vaikuttaa esimerkiksi ostajan saama rahoitus. Yrityksen arvo kannattaakin määritellä realistisesti niin, että potentiaalinen ostaja kiinnostuu yrityksestä.

Arvonmäärityksessä käytetään useita menetelmiä yrityksen tai omaisuuden arvon arvioimiseksi. Diskontattu kassavirtamalli (DCF) perustuu tulevien kassavirtojen nykyarvoon. Tuottoperusteiset menetelmät, kuten P/E-suhde, vertailevat voittoja osakkeen hintaan. Vertailukelpoisten yritysten analyysi (CCA) vertailee yrityksen suorituskykyä saman toimialan muihin. Omaisuusperusteiset menetelmät, kuten nettovarallisuusarvonmääritys, arvioivat yrityksen varojen ja velkojen erotuksen. Markkina-arvoperusteiset menetelmät tarkastelevat markkina-arvoa ja kirjanpitoarvoa. Näitä menetelmiä yhdistelemällä ja tilanteen mukaan valitsemalla voidaan saada kokonaisvaltainen näkemys yrityksen arvosta.

Eri sivustoilla on yrityksen arvonmäärityslaskureita, mutta nämä ovat vain suuntaa antavia laskelmia. Virallinen arvonmääritys tulee tehdä aina asiantuntijan kanssa. Asiantuntijan kanssa tehty arvonmääritys helpottaa omistajanvaihdoksen edistymistä ja ostajaa rahoituksen hakemisessa.

Lue lisää: