Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Ostokohteen arviointi


Tässä listassa on vinkkejä yrityksen arviointiin ennen ostamista:

 1. Taloudellinen tilanne
  • Tarkasta huolellisesti yrityksen taloudelliset tilinpäätökset, kuten tuloslaskelma ja tase.
  • Selvitä liikevaihdon kehitys, voittomarginaalit, kulurakenne ja muut taloudelliset tunnusluvut.
  • Kiinnitä erityistä huomiota mahdollisiin velkoihin ja muihin sitoumuksiin.

 2. Markkinatilanne
  • Analysoi yrityksen asemaa markkinoilla sekä sen kilpailutilannetta.
  • Selvitä, miten yritys sijoittuu suhteessa kilpailijoihin ja millaisia markkinatrendejä on havaittavissa.
  • Arvioi yrityksen saamia asiakaspalautteita ja mainetta.
 3. Liiketoimintaan liittyvät riskit
  • Tunnista ja arvioi mahdolliset riskitekijät, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan.
  • Selvitä, millaisia ovat toimialaan liittyvät riskit ja miten yritys on varautunut niihin.
  • Tutki mahdollisia oikeudellisia tai regulatorisia riskejä.


 4. Henkilöstö ja organisaatio
  • Arvioi henkilöstön osaaminen, kokemus ja sitoutuneisuus.
  • Selvitä organisaation rakenne, johtamiskäytännöt ja avainhenkilöiden roolit.
  • Tarkastele mahdollisia henkilöstökuluja ja muita henkilöstöön liittyviä velvoitteita.
 5. Liiketoiminnan potentiaali ja synergiaedut
  Arvioi mahdollisuuksia laajentua markkinoilla, parantaa tuotevalikoimaa tai tehostaa toimintaprosesseja.
  Tee realistinen arvio siitä, mitä liiketoimintakauppa voi tuoda sinulle pitkällä aikavälillä.

Hyviä vinkkejä löytää myös näistä linkeistä: