Siirry sisältöön

Muista hengittää!

Oman hyvinvoinnin ja jaksamisen huomioiminen on ensisijaisen tärkeää niin henkilökohtaisessa elämässä kuin liike-elämässäkin. Kiireinen ja vaativa työympäristö, kuten yritysostoprosessi, voi tuoda mukanaan stressiä ja paineita. Oman fyysisen ja henkisen tilan tiedostaminen on olennaista tehokkaan suoriutumisen ja hyvän päätöksenteon varmistamiseksi. Tärkeitä näkökohtia oman hyvinvoinnin huomioimiseksi ovat muun muassa säännöllinen liikunta, terveellinen ruokavalio, riittävä uni ja stressinhallintakeinot. Taukojen pitäminen työpäivän aikana, kommunikointi tiimin kanssa ja tarvittaessa ulkopuolisen tuen hakeminen ovat myös keskeisiä keinoja ylläpitää henkistä tasapainoa.

Oman hyvinvoinnin priorisointi ei ole pelkästään yksilölle hyödyksi, vaan sillä on positiivinen vaikutus myös työtehoon ja päätöksentekokykyyn. Pitkäjänteinen ajattelu ja kyky asettaa rajat työn ja henkilökohtaisen elämän välille luovat perustan kestävälle suoriutumiselle pitkällä aikavälillä.

Monelle tulee yllätyksenä, kuinka kauan yrityskauppaprosessi vie. On asioita, joihin ostaja ei voi itse vaikuttaa, ja joskus asioiden edistyminen kestää. Tämä voi turhauttaa ja samalla omat tunteet voivat muuttua innostuksesta lannistukseen. Yrityskauppaprosessin aikana kannattaa välillä hengähtää ja keskittyä omaan hyvinvointiin.