Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Miten yritys alasajetaan?

Toiminimen lopettaminen

Toiminimen lopettaminen on prosessi, joka vaatii useita askelia ja noudattaa tiettyjä viranomaismääräyksiä. Toiminimen alasajossa hyvänä kumppanina toimii oma kirjanpitäjä.
Tässä on yleinen ohje toiminimen lopettamiseen:

 1. 1. Tee päätös toiminimen lopettamisesta.
 2. 2. Keskustele kirjanpitäjän kanssa.
 3. 3. Selvitä kaikki toiminimen velvoitteet, velat ja sitoumukset. Maksa kaikki velat ja sulje mahdolliset sitoumukset ennen lopettamista.
 4. 4. Ota yhteyttä veroviranomaisiin ja selvitä, onko yrityksellä maksamattomia veroja. Maksa kaikki verovelat ja toimita tarvittavat veroilmoitukset.
 5. 5. Jos toiminimi on merkitty kaupparekisteriin, tee ilmoitus toiminimen lopettamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Tämän voi tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa tai lähettämällä paperilomakkeen.
 6. 6. Ilmoita Eläketurvakeskukselle toiminnan päättymisestä.
 7. 7. Tarkista kaikki vakuutukset ja selvitä, mitä vakuutuksia voi lopettaa ja milloin.
 8. 8. Ilmoita asiakkaille, toimittajille ja muille yhteistyökumppaneille toiminimen lopettamisesta. Hoida mahdolliset avoimet asiat ja sopimukset asianmukaisesti.
 9. 9. Sulje kaikki toiminimeen liittyvät pankkitilit ja muut rahoitustilit. Varmista, että kaikki avoimet laskut on maksettu.
 10. 10. Jos yrityksellä on liiketoiminnan aineellista omaisuutta, päätä, mitä niille tehdään. Ne voidaan myydä, siirtää tai muutoin käsitellä omaisuutta asianmukaisesti.
 11. 11. Teetä lopullinen tilinpäätös toiminimelle. Tämä sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Toimita tilinpäätös tarvittaessa verottajalle.
 12. 12. Säilytä kaikki toiminimeen liittyvät asiakirjat ja kirjanpitoasiakirjat vaaditun ajanjakson ajan.

Osakeyhtiön lopettaminen

On tärkeää, että osakeyhtiön alasajo toteutetaan huolellisesti ja lainmukaisesti. Oikeudellisen ja taloudellisen neuvon saaminen ammattilaiselta on välttämätöntä, jotta kaikki lain vaatimat toimenpiteet varmistetaan.

 1. 1. Yhtiökokouksen päätöksellä osakkeenomistajat päättävät osakeyhtiön alasajosta.
 2. 2. Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen pohjalta suunnitelman, joka sisältää konkreettiset toimenpiteet alasajoon liittyen.
 3. 3. Selvitä kaikki yhtiön velvoitteet, velat ja sitoumukset. Maksaa kaikki velat ja sulkea mahdolliset sitoumukset ennen alasajoa.
 4. 4. Ota yhteyttä veroviranomaisiin ja selvitä, onko yhtiöllä maksamattomia veroja. Maksa kaikki verovelat ja toimita tarvittavat veroilmoitukset.
 5. 5. Tee ilmoitus osakeyhtiön alasajosta Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Ilmoitus voidaan tehdä PRH:n verkkopalvelussa.
 6. 6. Huolehdi henkilöstöasioiden asianmukaisesta järjestämisestä, kuten irtisanomisista tai siirroista, ja noudata työlainsäädännön vaatimuksia.
 7. 7. Myy tai järjestä yhtiön omaisuus ja varat. Varmista, että varojen myynti tapahtuu voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti.
 8. 8. Varmista, että osakkeenomistajien oikeudet otetaan asianmukaisesti huomioon. Alasajossa voi olla vaikutuksia osakkeenomistajien asemaan, ja heidän tulee olla tietoisia päätöksistä.
 9. 9. Laadi lopullinen tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Toimita tilinpäätös tarvittaessa verottajalle.
 10. 10. Säilytä kaikki yhtiöön liittyvät asiakirjat ja kirjanpitoasiakirjat vaaditun ajanjakson ajan.
 11. 11. Kun kaikki edelliset vaiheet on suoritettu, hae lopettamisilmoitusta PRH:sta ja tee kaikki tarvittavat ilmoitukset ja rekisterimerkinnät.