Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojailmoitus koskee ovinfo.fi ja omistajanvaihdos.fi -osoitteiden verkkosivustoa (myöhemmin Palvelu) ja verkkosivustoilla kävijöiden tietojen keräämistä ja käsittelyä.

Rekisterinpitäjä

Oulu yliopisto
Kerttu Saalasti Instituutti
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®
90014 OULUN YLIOPISTO

Käsittelytyötä valvova yksikkö

Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE® -viestintätiimi. Viestintävastaava Minna Kilpeläinen, sähköpostiosoite: minna.kilpelainen(at)oulu.fi.

Yliopiston tietosuojavastaava: dpo(at)oulu.fi

Mitä tietoja kerätään?

Omistajanvaihdospalvelu kerää henkilötietoja käyttäjän täyttämistä syötekentistä. Näitä ovat:
Neuvojan rekisteröityminen, Palaute- ja Yhteystiedot-sivut.

Syötekenttiin syötetään käyttäjän sähköpostiosoite ja salasana, Neuvojan profiilissa vapaaehtoisena syötteenä etunimi, sukunimi, puhelin, organisaatio, titteli, LinkedIn-profiili.

Palvelussa käytetään myös seuraavia palveluita data-analytiikan tietojen keräämiseen:
Google Analytics, Google Tag Manager, Meta-Pixel, LinkedIn-tag.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittely palvelussa perustuu yliopistolain (558/2007)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558) 2§:ssä asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä. 

Palvelun peruskäyttäjinä ovat omistajanvaihdoksesta kiinnostuneet yrittäjät tai yrityksen ostosta kiinnostuneet henkilöt tai yritysneuvonnassa työskentelevä. Palvelussa ei kerätä peruskäyttäjän henkilötietoja. 

Sisällöntuottajalla on erillinen käyttöoikeus hallintapaneelin tietoihin. Tämä edellyttää rekisteröitymistä Palvelun käyttäjäksi. Sisällöntuottajan sähköposti voidaan tarvittaessa myös poistaa rekisterinpitäjän toimesta. Mahdollisesti lokeihin jääneet henkilötiedot poistuvat automaattisesti 60 päivän jälkeen. Sisällöntuottajan kirjautumisen yhteydessä järjestelmään tallennetaan session-cookie (istuntokohtainen eväste). Eväste on pakollinen, koska sillä varmistetaan hallintapaneelin turvallinen käyttö todentamalla avainasiakkaan kirjautuminen Palveluun. Sisällöntuottaja voi halutessaan ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjään lähettämällä viesti microentre@oulu.fi -sähköpostiosoitteeseen.

Verkkosivuston käytöstä syntyy serverille lokimerkintöjä, joita käytetään Palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, Palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen. Serverin taustapalvelu kirjaa jokaisen pyynnön, mutta kirjauksen yhteydessä ei tallenneta käyttäjän IP-osoitetta. Virhetilanteissa henkilötietoja esim. sähköpostiosoite tai IP-osoite voi vikatilanteiden havaitsemista varten tallentua lokitiedostoon.

Verkkosivustolla hyödynnetään Googlen reCAPTCHA-palvelua käyttäjän todentamiseksi (https://policies.google.com/privacy?hl=fi). Googlen reCAPTCHA Javascript -kirjasto pyytää Googlen reCAPTCHA-palvelimelta kertakäyttöistä varmennetta (eväste), joka tarkistaa, että taustatietolomakeen sisällön on täyttänyt ihminen eikä kone. Tässä yhteydessä palvelimelle lähetetään käyttäjän henkilötieto (IP-osoite) sekä Google.com evästeet. Kertakäyttöistä varmennetta haettaessa reCAPTCHA-palvelu saattaa tallentaa käyttäjän IP-osoitteen hetkellisesti, jotta varmenne voidaan tarkistaa. Varmenne on voimassa 5 minuuttia. Kyseinen eväste on välttämätön sivuston käytön kannalta.

Käyttäjä pääsee Googlen Privacy Policy ja Terms -näkymään siirtämällä hiiren osoittimen Googlen reCAPTCHA-ikonin päälle sivun oikeassa alalaidassa. Jotta reCAPTCHA toimii, on käyttäjän pitänyt hyväksyä Googlen ehdot Googlen järjestelmissä.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Palvelussa kerättyihin tietoihin on pääsy rekisterin pitäjällä sekä erillisellä toimeksiantosopimuksella rajoitetusti palvelun järjestelmätoimittajalla sekä palveluntarjoajalla järjestelmän kehityksen ja ylläpidon mahdollistamiseksi. Rekisterin pitäjä ja palveluntarjoaja vastaavat yhdessä henkilötietojesi käsittelyn asianmukaisuudesta.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteri on sähköinen ja henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina.

Rekisterinpitäjän sekä sen käyttämien tietojärjestelmäkumppanien tietoverkot ja laitteistot on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. 

Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti alan yleisten käytäntöjen mukaisesti ja niitä pääsevät katsomaan vain siihen työtehtäviensä vuoksi oikeutetut henkilöt.

Järjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjän tunnistaminen tapahtuu mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheisella tunnistautumisella, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin tietoja käsitellään vain sellaisten henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan käsittely kuuluu.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

Millaisia oikeuksia sinulla on Palvelun käyttäjänä?

Sinulla on seuraavia oikeuksia:

Oikeus nähdä ja jakaa omat tietosi Palvelun lähettämän linkin kautta

Tietyissä tilanteissa oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Huomioithan, että edellä mainittujen oikeuksiesi soveltuvuus ja laajuus täsmentyvät tapauskohtaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti riippuen mm. kulloinkin kyseessä olevasta käsittelyperusteesta ja että kaikissa tapauksissa sinulla ei ole edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä vastuuyksikön yhteyshenkilöön tai yliopiston tietosuojavastaavaan.

Mikäli haluat käyttää em. oikeuksiasi, lähetä tästä pyyntö yliopiston kirjaamoon: kirjaamo(at)oulu.fi, josta saat tarvittavat lisäohjeet.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Edellä mainittujen oikeuksien ohella sinulla on oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetun toimistolle. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvontanumeron ja aukioloajat löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.