Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Kaupan solmiminen

Yrityskaupan kauppasopimuksen käsittely vaatii ostajalta tarkkuutta ja huolellisuutta. Ostajan on tärkeää varmistaa, että kauppasopimus suojaa hänen etujaan ja vastaa hänen odotuksiaan. Oleellisia näkökohtia ovat muun muassa kauppahinta ja maksuehdot, mahdollisesti due diligence -tulokset, vastuunrajoitukset ja takuut, mahdolliset earn out -järjestelyt, oikeudelliset ja verotukselliset velvoitteet, sopimuksen päättämisehdot, vakuudet ja vastuut, henkilöstöasiat sekä vaitiolovelvollisuus- ja kilpailukieltosopimukset. On tärkeää, että ostaja ymmärtää kaikki sopimuksen yksityiskohdat ja että ne tukevat hänen liiketoiminnallisia tarpeitaan ja tavoitteitaan.

Kauppasopimuksen lisäksi ostajan täytyy huolehtia mm. seuraavista asioista:

  • Rahoitusjärjestelyt: Ostajan on varmistettava, että hänellä on tarvittavat rahoitusjärjestelyt kauppahinnan maksamiseksi.
  • Lakisääteiset hyväksynnät: Ostajan on varmistettava, että kauppa täyttää kaikki tarvittavat lakisääteiset vaatimukset. Joissakin tapauksissa se voi edellyttää viranomais- tai kilpailuviranomaishyväksyntöjä.
  • Vakuutukset: Ostajan on harkittava mahdollisten vakuutusten hankkimista, kuten vastuuvakuutusta tai liiketoiminnan jatkumisvakuutusta, varmistaakseen liiketoiminnan jatkuvuuden ja suojautuakseen mahdollisilta riskeiltä.
  • Henkilöstön sitouttaminen: Jos yrityskauppaan liittyy henkilöstöä, ostajan on pyrittävä sitouttamaan ja motivoimaan avainhenkilöstöä varmistamaan liiketoiminnan sujuva jatkuminen kaupan jälkeen.
  • Sidosryhmäviestintä: On tärkeää hallita tehokasta viestintää sidosryhmien, kuten asiakkaiden, toimittajien ja työntekijöiden kanssa, jotta kaikki osapuolet varmasti ymmärtävät muutokset ja ovat mukana muutosprosessissa.