Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Mistä apua?

Omistajanvaihdokseen on tarjolla monenlaista maksutonta neuvontaa ja maksullista asiantuntija-apua. Matalan kynnyksen neuvontapalvelulla tarkoitetaan maksutonta neuvontaa, joka toteutetaan henkilökohtaisesti. Siihen kuuluu asiakkaan tilannekuvan kartoitus ja suositukset jatkotoimenpiteiksi. On hyvä huomioida, että neuvontapalveluihin ei kuulu esimerkiksi aktiivista ostajien etsimistä, yrityksesi arvon määrittelyä tai kauppakirjojen laatimista. Neuvonnan avulla omistajanvaihdos saadaan kuitenkin hyvin käyntiin ja ne antavat askelmerkit, miten toimia ja viedä yrityksen myyntiä eteenpäin.

Maksullisten asiantuntijoiden hyödyntäminen on monessa tapauksessa erittäin hyödyllistä. Yritysvälittäjä auttaa määrittelemään yrityksen oikean arvon ja etsii yritykselle ostajan sekä laatii kauppakirjat ja muut yrityskauppaan liittyvät sopimukset. Ammattitaitoinen yritysvälittäjä kulkee mukana läpi omistajanvaihdoksen ja auttaa neuvotteluissa niin, että tuloksena on onnistunut ja riidaton omistajanvaihdos. Yksi tapa varmistua yritysvälittäjän ammattitaidosta on tarkistaa, onko hän Suomen yritysvälittäjäin ja omistajanvaihdosasiantuntijan liiton (SYVL) auktorisoima yritysvälittäjä.

Sekä maksuttomien ja maksullisten neuvojien tai asiantuntijoiden esittämät kysymykset voivat tuntua vaikeilta tai arkaluontoisilta. Niihin on siitä huolimatta tärkeää vastata avoimesti ja muistaa, että kaikilla toimijoilla on vaitiolovelvollisuus. Heidän tehtävänsä on auttaa myyjää eteenpäin ja löytää parhaat mahdolliset juuri häntä ja myytävää yritystä koskevat vaihtoehdot.

Oman alueesi maksutonta matalan kynnyksen neuvontaa tarjoavat tahot on listattu Yritysten Omistajanvaihdospalvelut -painikkeen taakse:

Yritysten omistajanvaihdospalvelut - Siirry MOP-hankkeen sivustolle

Alle on listattu Suomessa toimivia yritysvälittäjiä, auktorisoidut välittäjät ovat erikseen listattu Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liiton sivustolle.