Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Yrityksen myyntikunto

Yrityksen myyntikunnolla tarkoitetaan yrityksen valmiutta ja houkuttelevuutta omistajanvaihdokseen. Yrityksen myyntikuntoon laittaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja mielellään jo ennen ostajan etsimistä. Parhaassa tapauksessa yritys on aina myyntikunnossa.

Potentiaalinen ostaja on kiinnostunut yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kannattavuudesta, veloista ja varallisuudesta, ja on tärkeää, että nämä on dokumentoitu mahdollisimman kattavasti ja ajantasaisesti.

  • – Toiminta-ajatus, asiakkuudet, myyntitilastot, kilpailuedut, organisaatio ja pöytäkirjat
  • – Kalusto ja vaihto-omaisuus, kassa, saamiset-kierto-kuranttius
  • – Asiakassopimukset, toimittajasopimukset, työsopimukset ja muut toimintaan vaikuttavat sopimukset
  • – Tilinpäätökset, verotiedot, toimintakertomukset, lainat, leasing- ja osamaksusopimukset ja mahdolliset velat

Due diligence

Due diligence on prosessi, jossa tarkastellaan ja arvioidaan huolellisesti yrityksen taloudellista, oikeudellista ja liiketoiminnallista tilaa ennen yritysoston tekemistä. Due diligence tarkistuksen voi tehdä suppeana tai laajana kattavana tarkasteluna. Se auttaa ostajaa ymmärtämään paremmin mahdolliset riskit, mahdollisuudet ja velvoitteet ennen sitoutumista. Due diligence -prosessi sisältää yleensä liiketoimintasuunnitelman arvioinnin, taloudellisen tilinpäätösanalyysin, laillisen tarkastuksen, omaisuuden arvioinnin ja muiden olennaisten tietojen tarkastelun. Sen avulla varmistetaan, että päätökset perustuvat kattavaan ja tarkkaan tietoon, edistäen liiketoiminnan tehokasta hallintaa ja riskienhallintaa.