Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Miten sukupolvenvaihdos toteutetaan?

Sukupolvenvaihdoksessa on huomioitava seuraavat asiat:

 1. Valmistelu ja tavoitteiden asettaminen:
  • – Arvioi yrityksen tilanne ja määrittele sukupolvenvaihdoksen tavoitteet.
  • – Valmista seuraava sukupolvi ottamaan vastuu liiketoiminnasta.

 2. Liiketoimintasuunnitelma ja arvonmääritys:
  • – Laadi liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää yrityksen nykytilanteen ja tulevaisuuden tavoitteet.
  • – Määritä yrityksen arvo ja neuvottele hinnasta, jos kyseessä on myynti.

 3. Oikeudelliset ja verotukselliset asiat:
  • – Hanki oikeudellista neuvontaa liittyen yritysomistuksen siirtämiseen.
  • – Selvitä mahdolliset veroseuraamukset ja optimoi veroratkaisut.

 4. Omistussopimukset ja dokumentaatio:
  • – Laadi kaikki tarvittavat sopimukset, kuten omistussopimukset ja osakassopimukset.
  • – Huomioi mahdolliset testamentit ja muut juridiset asiakirjat.

 5. Viestintä ja sidosryhmät:
  • – Tiedota avoimesti sukupolvenvaihdoksesta henkilöstölle, asiakkaille ja muille sidosryhmille.
  • – Selitä muutokset ja varmista niiden ymmärtäminen.

 6. Koulutus ja siirtymäaika:
  • – Tarjoa koulutusta ja mentorointia seuraavalle sukupolvelle.
  • – Suunnittele siirtymäaika, jossa vanha ja uusi sukupolvi voivat työskennellä yhdessä.

 7. Seuranta ja arvio:
  • – Seuraa sukupolvenvaihdoksen etenemistä ja sopeuta suunnitelmia tarvittaessa.
  • – Arvioi säännöllisesti yrityksen suorituskykyä uuden johdon alaisuudessa.

Video PwC 2018, kesto 3:30.