Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Yrityksen arvo ja verotus

Yrityksen jatkuvuuden kestävyyttä voi tarkastella talouden, operatiivisen tehokkuuden, asiakassuhteiden, brändin ja henkilöstön näkökulmista. Yrityksen kunnosta huolehtiminen ennen sukupolvenvaihdosta on avainasemassa siinä, että uusi johto voi astua rooliinsa vakaalla pohjalla. Huolellinen arviointi ja tarvittavien päivitysten tekeminen voivat auttaa sujuvoittamaan siirtymää ja varmistamaan yrityksen menestyksekkään jatkuvuuden.

Arvonmääritys

Arvonmäärityksen voi tehdä monella eri menetelmällä ja määritystyö on aina tapauskohtainen. Alla on mainittu yleisimmät arvonmääritysmenetelmät, mutta yrityksen arvo on aina paras määritellä yhdessä asiantuntijan kanssa.

 1. Tasearvo (Nettovarallisuusarvo):
  • Tällä menetelmällä yrityksen arvo määritetään vähentämällä veloista taseessa näkyvät varat. Tämä näyttää yrityksen nettovarallisuuden arvon. Menetelmä keskittyy yrityksen konkreettiseen arvoon ja se on erityisen hyödyllinen, kun yrityksellä on merkittäviä fyysisiä varoja, kuten kiinteistöjä tai laitteita.
 2. Tulosperusteinen arvonmääritys (Tulospohjainen arvo):
  • Tämä menetelmä keskittyy yrityksen tulokseen. Yleinen tapa on käyttää liikevoittoon perustuvaa kerrointa, joka kertoo yrityksen tuloksen. Tämä on erityisen hyödyllinen, kun yrityksen pääasiallinen arvo perustuu sen kykyyn tuottaa vakaata ja ennustettavaa tulosta.
 3. Markkinaperusteinen arvonmääritys:
  • Tämä menetelmä vertailee yritystä muiden vastaavien yritysten myyntihintoihin. Tätä varten tarvitaan tietoa vastaavista yrityskaupoista. Markkinaperusteinen arvonmääritys voi olla hyödyllinen, kun vertailukelpoisia yrityksiä on saatavilla.

 4. Diskontattu kassavirta (DCF):
  • Tämä monimutkaisempi menetelmä perustuu yrityksen tulevien kassavirtojen diskonttaukseen nykyarvoon. DCF-menetelmä vaatii tulevaisuuden kassavirtojen ennustamista ja diskonttokoron määrittämistä.

 5. Hybridiarvonmääritysmenetelmät:
  • Usein käytetään myös hybridiarvonmääritysmenetelmiä, jotka yhdistävät eri lähestymistapoja luomaan mahdollisemman kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen arvosta.

Verotus

Video: Rotio 2019, kesto 0:39

Suomessa sukupolvenvaihdoksen verotus perustuu perintö- ja lahjaverolainsäädäntöön. Joitakin keskeisiä näkökohtia sukupolvenvaihdoksen verotuksesta ovat:

 1. Perintö- ja lahjaverotus:
  • Sukupolvenvaihdoksessa voidaan soveltaa perintö- ja lahjaverolainsäädäntöä riippuen siitä, tapahtuuko varallisuuden siirto perinnön vai lahjan muodossa. Lahjaverotus voi koskea myös liiketoimintaan liittyviä omaisuuseriä.

 2. Sukupolvenvaihdoksen verohelpotukset:
  • Suomessa on käytössä sukupolvenvaihdoksen verohelpotuksia, jotka voivat lieventää verotusta, kun liiketoiminta siirtyy sukupolvelta toiselle. Näitä helpotuksia voi saada, kun jatkaja täyttää tietyt ehdot, kuten jatkuvuuden turvaaminen ja liiketoiminnan säilyttäminen.

 3. Arvostuskysymykset:
  • Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä omaisuuden arvostaminen on tärkeä tekijä verotuksessa. Asianmukainen ja realistinen arvostus voi vaikuttaa suoraan verotuksen määrään.

 4. Lahjaveronvapaus ja -alennukset:
  • Suomessa on voimassa tietyt lahjaveroon liittyvät vapaus- ja alennussäännökset. Esimerkiksi vanhemmilta lapsille tapahtuva omaisuuden lahjoitus voi nauttia tietyn suuruisesta verovapaudesta ja alennuksesta.

On tärkeää, että sukupolvenvaihdoksen verotukselliset näkökohdat käsitellään huolellisesti ja että suunnittelussa on mukana ammattilaisia, kuten veroasiantuntijoita tai lakimiehiä. Suunnittelu voi sisältää verotuksellisten etujen optimoinnin ja strategioiden kehittämisen, jotta sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti.