Siirry sisältöön

Rahoitus

Rahoituksen hakemiseen tarvitaan kärsivällisyyttä, aikaa ja neuvotteluita. Rahoittajien mukaan hyvät caset saavat aina rahoituksen, mutta millainen on hyvä case? Hyvän rahoituscasen tuntomerkki on realistinen liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet, markkina-arvion, kilpailijakartoituksen ja mahdollisimman tarkan kustannusarvon. Ostajan on oltava aidosti kiinnostunut ostettavasta yrityksestä ja tutustuttava yrityksen taloudellisiin tietoihin, minkä lisäksi hänen on tehtävä itse kassavirtaennusteet. Asiantuntijat voivat auttaa tässä, mutta riskit ovat korostetun suuria, jos ostaja ei ole laatinut näitä asiakirjoja itse.

Eri rahoittajatahoja on monia, eikä rahoitushaussa kannata luovuttaa, vaikka yksi rahoituslähde kieltäytyisi. Rahoitusta voi hakea useista eri lähteistä, kuten pankeista, riskipääomayhtiöistä, enkelisijoittajilta, valtion tukiohjelmista, rahoituskilpailuista ja joukkorahoitusalustoilta. Tärkeää on löytää rahoituslähteitä, jotka ovat kiinnostuneita juuri tästä liiketoiminnasta ja rahoitustarpeesta. Ostajan kannattaa valita rahoitusmuoto, joka sopii parhaiten hänen liiketoimintansa tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kannattaa myös muistaa, että rahoitusmuotoja voi valita useampia ja että yleensä rahoitus muodostuu monipuolisesta rahoituspaketista.

Rahoituksen hankkiminen voi olla monimutkaista, ja ammattitaitoinen neuvonantaja, kuten kirjanpitäjä, asianajaja tai rahoitusasiantuntija, voi auttaa ostajaa navigoimaan prosessia ja varmistamaan, että kaikki juridiset ja taloudelliset lähtökohdat ovat kunnossa. Tämä ei aina ole helppoa, mutta hyvällä ennakkovalmistelulla myös onnistuu. Rahoituksen saamista pidetään hyvin vaikeana, mutta tämän myytin voi purkaa, kun ostettavan yrityksen pyyntihinta on realistinen ja ostaja on aidosti kiinnostunut ostettavasta yrityksestä, hankkii asiantuntijan apua ja toimittaa rahoittajalle oikeat dokumentit.

Lisäkauppahinta eli ”Earn out” yrityskaupassa:

”Earn out” (suom. suoritusperusteinen osuus) viittaa yrityskaupan sopimusjärjestelyyn, jossa osa kauppahinnasta määräytyy myyvän yrityksen suorituksen perusteella tietyn ajanjakson aikana kaupan jälkeen. Tämä osa kauppahinnasta ei ole kiinteä, vaan se riippuu ennalta määritellyistä liiketoiminnallisista tavoitteista tai suoritusmittareista, joita myytävän yrityksen on saavutettava. Earn out -järjestely on yksi tapa sovittaa yhteen ostajan ja myyjän odotukset, erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa myyjä haluaa olla edelleen mukana yrityksen kehityksessä tai joissa on tarpeen varmistaa, että liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan jatkossa.

Tutustu eri rahoittajien sivuille alta: