Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen omistajuus vaihtuu perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken. Se on yleinen käytäntö monissa perheyrityksissä, erityisesti maatalous- ja pk-yrityssektorilla. Oleellisin ero sukupolvenvaihdoksen ja ”tavanomaisen” omistajanvaihdoksen välillä on verotuksessa. Sukupolvenvaihdoksessa käytetään yleensä normaalia pienempiä kauppahintoja, lahjoituksia ja näiden yhdistelmiä.

Tärkeimmät vaiheet sukupolvenvaihdoksessa:

  1. Suunnittelu: Omistajan on ensin päätettävä, haluaako hän siirtää yrityksen perheenjäsenelle vai myydä sen ulkopuoliselle ostajalle. Tämä vaihe sisältää myös varallisuussuunnittelua ja mahdollisten veroseuraamusten huomioimista. Keskustelu jälkipolven kanssa on erittäin tärkeässä roolissa. Onnistunut, kaikille osapuolille edullinen, sukupolvenvaihdos edellyttää hyvää suunnittelua ja siksi sen suunnittelu kannattaakin aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jopa vuosia ennen kuin omistajuuden on tarkoitus siirtyä.
  2. Valmistelu: Tässä vaiheessa sekä nykyinen omistaja että mahdollinen seuraava sukupolvi valmistautuvat tulevaan siirtoon. Tämä voi sisältää koulutusta, mentorointia ja mahdollisia muutoksia yrityksen rakenteessa tai toimintatavoissa.
  3. Siirto: Kun valmistelu on tehty, omistajuus siirtyy virallisesti uudelle omistajalle. Tämä voi tapahtua yhdellä kertaa tai vaiheittain riippuen siirtosuunnitelmasta.
  4. Jatkuvuuden varmistaminen: Uusi omistaja pyrkii yleensä varmistamaan, että yrityksen toiminta jatkuu sujuvasti sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Tämä voi sisältää uuden hallituksen tai johtoryhmän nimeämisen sekä strategisten suunnitelmien päivittämisen tarpeen mukaan.

Sukupolvenvaihdos on usein tunnepitoinen ja monimutkainen prosessi, joka vaatii sekä liiketoimintaosaamista että perheen dynamiikan ymmärtämistä. On tärkeää, että kaikki osapuolet ovat avoimia ja kommunikoivat selkeästi koko prosessin ajan, jotta mahdolliset konfliktit voidaan ratkaista ja siirto voidaan tehdä mahdollisimman harmonisesti.

Alla olevassa videossa on koottu kokemuksia sukupolvenvaihdoksesta.

Video: Perheyritysten liitto, 2023

Alla olevassa videossa Rantalainen Audit Oy antaa hyviä kysymyksiä pohdittavaksi.

Video: Tunnista yhtiön sukupolvenvaihdokseen liittyviä riskejä sekä mahdollisuuksia | Rantalainen Audit Oy, 2024

Maaseutuverkosto ja AgriHUb

Mikäli olet maatalousyrittäjä Maaseutuverkoston ja AgriHubin sivuille on koottu paljon erilaista tietoa, jotka voivat kiinnostaa sinua.