Siirry sisältöön
Tulosta sivu

Osakassopimus perheyrityksessä

Osakassopimus on erityisen tärkeä asiakirja myös perheyrityksissä, joissa liiketoiminta ja omistus usein liittyvät läheisesti toisiinsa. Osakassopimus voi auttaa selventämään perhesuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja luomaan selkeän kehyksen yhteistyölle. Osakassopimus määrittelee selkeästi osakkeiden omistajuuden jakautumisen perheenjäsenten kesken. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata päätöksentekoprosessit ja päätösvaltaan liittyvät kysymykset. Se voi sisältää sääntöjä esimerkiksi tärkeistä liiketoimintapäätöksistä, joissa tarvitaan osakkaiden yksimielisyys.

Osakassopimus voi käsitellä perheenjäsenten työpanosten arvioimista, palkitsemista ja omistuksen siirtoa, esimerkiksi perinnön tai myynnin yhteydessä. Lisäksi se voi määrittää lunastusoikeudet, jos osakas haluaa luopua osakkeistaan. Sopimuksessa voidaan määritellä, miten yrityksen arvo määritellään ja miten arvonmääritys suoritetaan mahdollisten omistusmuutosten yhteydessä. Mikäli perheyrityksessä on tavoitteena sukupolvenvaihdos, osakassopimus voi auttaa valmistelemaan ja suunnittelemaan tätä siirtymää. Se voi sisältää ehtoja ja suunnitelmia siitä, miten omistus siirtyy seuraavalle sukupolvelle.

Osakassopimus voi myös sisältää luottamuksellisuutta koskevia ehtoja varmistaakseen, että perheen sisäiset asiat pysyvät yksityisinä ja turvassa.